AKADEMIA RODZENIA

rehabilitacja dzieci

Jeśli usłyszysz, że Twoje dziecko potrzebuje rehabilitacji, nie panikuj – ćwiczenia i rehabilitacja to inwestycja w zdrowie i przyszłość.

W naszym ośrodku dzieci mają możliwość skorzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciową. Terapię fizjoterapeutyczną prowadzimy metodami neurorozwojowymi (Bobath, Vojta, PNF).
W ramach umowy z NFZ realizujemy opiekę nad dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Dzieci.

Schemat postępowania diagnostycznego ustala indywidualnie dla każdego dziecka lekarz rehabilitacji. Rehabilitacja realizowana jest w ramach osobodni, a jej czas i częstotliwość zależna jest od wieku dziecka i stanu jego zdrowia.

Rehabilitacja dzieci  jest procesem wieloprofilowym i obejmuje wszystkie strefy rozwojowe: psychiczną, ruchową, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz mowy. Dlatego swój czas i zaangażowanie poświęcamy nie tylko dziecku, ale również jego rodzicom poprzez poradnictwo, naukę, zabawę jak i instruktaż dotyczący prawidłowej opieki, a także pielęgnacji dziecka w warunkach domowych.

Opiekę zapewniamy zarówno bezpłatnie w ramach ubezpieczenia, jak i komercyjnie.

Skontaktuj się
z nami!

ul. A. Naruszewicza 11,
85-230 Bydgoszcz
52 567 07 82
acm@byd.pl
od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00-18:00

 

© 2016 Akademickie Centrum Medyczne | Wyższa Szkoła Gospodarki